Klipvallei blom sonder ’n dominee
Neels Jackson Dit is nou amper ’n jaar dat die NG Gemeente Klipvallei in Randvaal in die Vaaldriehoek nie meer ’n dominee het nie. Maar waar daar ’n jaar gelede ’n winteratmosfeer geheers het, is daar nou ’n lentegevoel. Op ’n Sondagoggend is daar seker sewentig, tagtig mense van oud tot jonk in die kerk. Die eredienste gaan voort, meestal met genooide predikante wat dit lei, maar soms lei ouderling Paul Nel dit self. Hy het ’n paar jaar gelede by die Universiteit Pretoria opleiding gekry om dit te doen. Nel sê hulle kry heelwat hulp en ondersteuning van hulle ringsleraars. Verder het die proses om die gemeente aan die gang te hou, hande en voete gekry in die vorm van lidmate wat self verantwoordelikheid neem. Só het die vrouediens weer begin funksioneer. Vroeër was daar glad nie ’n jeugbediening nie, maar vier ... Lees verder>>


Word Riders bring duisende Bybels na skole
Francois Sieberhagen Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se Word Riders het vanjaar weer byna 5 000 Uitreikbybels in die hande van Graad 7-leerders geplaas. Gelowiges van verskillende ... Lees verder>>
Helplift bou ’n brug tussen hulp en nood
Baie Christene is bereid om te help, maar hulle weet nie hoe of waar nie. Aan die ander kant is daar baie nood in die wêreld waarvoor mense nie weet waar om hulp te kry nie. Nou is daar ’n manier ... Lees verder>>
’n Uitkyk-antie – ‘Jy het net een nodig’
Bybel-Media het ’n groep van 80 Badisa-mense – 40 veiligheidsouers en 40 maatskaplike werkers – geborg om die toneelstuk Rondomskrik by Stellenbosch se Woordfees te gaan kyk. Annalise Wiid het ... Lees verder>>
Op soek na ’n nuwe manier van kerkwees
Die NG Gemeente Veranderde Lewens aan die Wes-Rand van Gauteng het ’n nuwe bediening ver buite hulle eie grense geplant. Neels Jackson het met ds Pieter-Nel Klopper van Veranderde Lewens ... Lees verder>>


 Vakatures Amptelik  Dagboek BM

FacebookTwitterGoogle+Share