Kaapse brande: Liggaam van Christus kom in aksie
Conette le Roux Terwyl vlamme die Kaapse Suid-Skiereiland die afgelope ruk verswelg het, het NG lidmate in dié omgewing tussen die swart bolle rook omtrént moue opgerol. ’n Heerlike ontbyt en slaapplek vir skielik hawelose bejaardes in die NG Gemeente Vishoek se kerksaal sowel as ’n noodsentrum by Groote Kerk se Noordhoek-kampterrein het hoop onder gemeenskapslede gebring. Op dié manier het die NG Kerk sy deel saam met ander kerke en die breër gemeenskap van die omgewing gedoen. Volgens ds Martin Barnard, leraar van die NG Gemeente Vishoek, het hy die Maandagoggend (2 Maart) net na 2 uur ’n oproep van Jenny Thompson, Noordhoek Manor-ouetehuis se bestuurder, wat op soek was na huisvesting vir 65 bejaardes, ontvang. Die brand wat in Muizenberg gewoed het, het met stormsterk winde versprei en ’n gevaar vir dié bejaardes ... Lees verder>>


Kersfonds bring weer hoop aan kinderhuise
Gemeentes, organisasies en Kerkbode-lesers het die spaarvarkie van die 2014-Kersfonds met R264 600 gevul. Dit is R18 534 meer as die vorige jaar se bedrag van R246 066. Die grootste bedrag van ... Lees verder>>
Desmond Banda kom tuis in die ‘Dutch Church’
Gawie van Jaarsveld Toe Desmond Banda die eerste keer die ere­diens in Bergsig-gemeente in Newcastle bygewoon het, is hy natuurlik dadelik raakgesien! Na die erediens het hy sy verhaal ... Lees verder>>
Kerk kan armoede bestry deur kinders te help
Daar is ’n haalbare en koste-effektiewe manier waarop gemeentes nie net by die verligting van armoede nie, maar ook by die voorkoming daarvan kan uitkom, sê die Algemene Sinode se Taakspan vir ... Lees verder>>
Noord-Kaap erken VGKSA nie meer as naaste familie nie
Neels Jackson Die NG Kerk in Noord-Kaapland meen die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGKSA) is nie langer deel van die nouste kring van die NG Kerkfamilie nie. Die Noord-Kaapse buitengewone ... Lees verder>>


 Vakatures Amptelik  Dagboek BM

FacebookTwitterGoogle+Share